Профілактика раку легень

14.02.2017
Rak-legkih-1200x800.jpg

Рак легень займає перше місце в структурі онкологічних захворювань. Він є причиною смерті від злоякісних новоутворень кожного третього чоловіка та кожної п’ятої жінки.

Більшість пацієнтів хворіють на рак легень у віці від 35 до 75 років,

Основною причиною виникнення раку легень є паління і в 70-95% випадків виникнення раку легень пов’язано саме з ним. Встановлено, що тютюновий дим вміщує близько 3000 хімічних речовин, багато з яких є канцерогенними для людини. Смертність від рака легень збільшується пропорційно до тривалості паління.

Одним з важливих аспектів проблеми тютюну є ефект пасивного контакту з тютюновим димом, що збільшує ризик виникнення раку легень у тих, що не палять, але проживають чи працюють з курцями.

Важливу роль в виникненні раку легень відіграють і професійні фактори. Достовірно встановлений зв’язок виникнення раку легень з такими речовинами та виробничими процесами, як азбест, сполуки хрому та нікелю, радон та продукти його розпаду. Виробництва, пов’язані з коксуванням вугілля, виплавкою метала, гумова промисловість та ін. Потрібно наголосити, що паління та професійні фактори взаємно посилюють один одного.

Рак легень більшою мірою, ніж інші форми злоякісних пухлин, пов’язаний із забрудненням атмосферного повітря канцерогенними речовинами. Людина щодоби вдихає 15-20 кубічних метрів повітря, тому навіть невелика кількість канцерогенних речовин може впливати на здоров’я.

До факторів ризику виникнення раку легень відноситься вік більше 50, хронічні захворювання легень: пневмонія, туберкульоз, бронхіт.

Профілактичні заходи при раку легень можна розділити на первинну та вторинну профілактику.

До первинної належать заходи по виключенню впливу речовин та факторів, які призводять до розвитку цього захворювання: відмова від паління, заходи, спрямовані на покращення екологічного стану, екологічно чисті виробництва.

Завданнями медичної, вторинної профілактики є профілактика та лікування хронічних захворювань легень.

Пам’ятайте!

  1. Смертність серед курців на 30-80% вище, ніж у тих, що не палять!
  2. Смертність збільшується зі збільшенням кількості викурених цигарок та тривалості паління!
  3. Смертність вища серед людей, які почали палити в молодому віці!
  4. Серед хворих раком легень — 95% ті що палять!
  5. Смертність від раку легень серед курців вища в 20 разів!