Перелік платних послуг

14.01.2020

 

На сьогодні наш диспансер за замовленням юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб забезпечує надання послуг з лабораторних досліджень. Все здійснюється у суворій відповідності до уніфікованих стандартів проведення лабораторних досліджень та Національному стандарту України «Медичні лабораторії «Вимоги до якості та компетентності» ((EN ISO 15189:2012, IDT) ДСТУ EN ISO 15189:2015.

Перелік платних послуг:

Визначення глікованого гемоглобіну крові з антикоагулянтом (HbA1C) (Біохоімічне дослідження)

Визначення ліпідного комплексу у сироватці крові, плазмі крові: холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ-холестерину), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ-холестерину) (Біохімічне дослідження)

Визначення активності АлАТ (аланінамінотрансферази), АсАТ (активності аспартатамінотрансферази) у сироватці крові, плазмі крові (Біохімічне дослідження)

Визначення білірубіну та його фракцій у сироватці крові, плазмі крові (загального білірубіну, прямого білірубіну, непрямого білірубіну) (Біохімічне дослідження)

Визначення заліза, ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові (НЗЗ), загальної залізозв’язуючої здатності сироватки (ЗЗЗ), % насичення трансферином (%НТ), трансфери у сироватці крові, плазмі крові (Біохімічне дослідження)

Визначення С-реактивного білку у сироватці крові. Напівкількісне виявлення С-реактивного білку у сироватці крові. Метод латексної аглютинації. (Імунологічне дослідження )

Визначення сечової кислоти у сироватці крові, плазмі крові (UA) (Біохімічне дослідження)

Визначення сечовини, креатинину у сироватці крові, плазмі крові (Біохімічне дослідження)

Визначення системи згортання крові № 1: визначення протромбінового часу (ПЧ), протромбінового індексу (ПТІ), міжнародного нормалізованого відношення (МНВ), протромбіну за Квіком (ПТ за Квіком), активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ), тромбінового часу (ТЧ), фібриногену (Біохімічне дослідження показників гемостазу)

Забір біологічного матеріалу (Б/Х) (маніпуляція)

Забір біологічного матеріалу (ЗАГАЛЬНИЙ) (маніпуляція)

Забір біологічного матеріалу (КОАГУЛОГРАММА) (маніпуляція)

Вартість послуг складається згідно тарифів, які затверджені Розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 11.09.2019 № 27 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються
комунальним некомерційним підприємством „Черкаський
обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради“

Довідки за телефонами: 0472-54-43-90
Наша адреса: вулиця Мендєлєєва, 7, м.Черкаси