Механізми (моделі) оплати на період з 1 квітня до 1 липня 2020 року.

08.04.2020

Механізми (моделі) оплати на період з 1 квітня до 1 липня 2020 року.

Перші три місяці за договором про надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій заклади отримуватимуть 100% глобальний бюджет за пакетами “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” та “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”. Обов’язкове ведення медзаписів та кодування клінічних випадків в ЕСОЗ (крім пріоритетних амбулаторних та стаціонарних послуг!) також відтерміновується до 1 липня 2020 р. НСЗУ ініціювала відповідні зміни до Постанови Кабінету міністрів №65.

(Раніше передбачалося, що оплата за цими пакетами буде здійснюватися комбіновано: частина коштів за глобальним бюджетом, частина — за пролікований випадок. Але для оплати за пролікований випадок необхідно вносити по кожному випадку дані в електронну систему охорони здоров’я. В умовах поширення COVID-19 необхідність кодування та внесення даних в систему стала б додатковим навантаженням на медичний персонал. Тому на період до 1 липня обов’язкове ведення медзаписів та кодування в ЕСОЗ відтерміновується — за умови прийняття Кабміном відповідних змін до Постанови №65. А заклад гарантовано отримає кошти в розмірі глобального бюджету за договором).

Відтермінування внесення медзаписів в ЕСОЗ та оплати за фактично надану послуг не стосується пріоритетних послуг.

📌 Графік надходження коштів

 У першу декаду кожного місяця заклад отримає авансовий платіж від 90% від глобального бюджету за пакетами, де передбачається оплата за глобальним бюджетом:

— Екстрена медична допомога;
— Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу;
— Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
— Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
— Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
— Психіатрична допомога дорослим та дітям;
— Діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом;
— Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини;
— Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
— Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
— Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
— Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
— Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;
— Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з нервової системи;
— Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” — за умови внесення змін до Постанови Кабінету міністрів №65;
— Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій — за умови внесення змін до Постанови Кабінету міністрів №65.

 А також у першу декаду кожного місяця заклад отримає 50% від орієнтовної розрахункової оплати за надання наступних пріоритетних послуг — інфарктів, інсультів, допомога при пологах та неонатальна допомога.

📌 В перших числах наступного місяця буде сформований звіт за попередній місяць і заклад отримає на підставі звіту неоплачену авансом решту коштів за надання пріоритетних послуг. А також оплату за такі пріоритетні послуг по факту їхнього надання — інструментальні дослідження на раннє виявлення раку.

📌 Банківські рахунки, необхідні для отримання коштів за договором з НСЗУ

Кошти за договором з НСЗУ надходять безпосередньо на рахунок медичного закладу, який відкритий у будь-якому банку України. Рахунок у Державній казначейській службі для цього не потрібен.
Рахунок у Державній казначейській службі потрібен для отримання грошей, які виплачують місцеві органи влади закладу для оплати комунальних послуг, а також коштів, які надходять за місцевими програмами підтримки комунальних медичних закладів.

📌 Щодо оплати медичним закладам за договором про надання медичної допомоги у квітні, НСЗУ планує відправити всі необхідні платіжні документи до Державної казначейської служби у впродовж цього тижня, щоб заклади змогли отримати гроші якомога швидше.

#НСЗУ_оплати_за_договором
#НСЗУ