Дякуємо за підтримку і допомогу проф. д-ру Єнсу Шольцу та д-ру Григорію Лапшину (Німецька університетська клініка федеральної землі Шлезвіг-Гольштайн (UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein))

27.05.2022
Німецька університетська клініка федеральної землі Шлезвіг-Гольштайн (UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) вже кілька років поспіль підтримує розвиток медицини в Україні та сприяє зміцненню партнерства з багатьма українськими клініками.
Колектив КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» висловлює щиру подяку проф. д-ру Єнсу Шольцу (Prof. Dr. med. Jens Scholz) , д-ру Григорію Лапшину Hryhoriy Lapshyn та усім лікарям клініки за допомогу нашому закладу та побажання успіхів у їхній подальшій роботі!
Ми отримали в подарунок наркозно-дихальний апарат Dräger Atlan A350 – новітнє обладнання з широким спектром функцій, які допомагають зробити процес анестезії безпечнішим для пацієнтів і клінічного персоналу.
Це найсучасніше обладнання в арсеналі нашого операційного блоку. Робочу станцію можна налаштувати відповідно до конкретних потреб, адже у нас виконується широкий комплекс хірургічних операцій онкологічним хворим, а також ми є одним із закладів України, де виконуються операції з трансплантації нирок.
Крім того станція адаптована до засобів для інгаляційного наркозу, зареєстрованих в Україні, з якими ми працюємо.
Також дане обладнання можна використовувати як для дорослих, так і для дітей.
Нове обладнання розширює можливості для надання якісної допомоги нашим пацієнтам.
Дякуємо за підтримку і допомогу!
The German University Clinic Schleswig-Holstein (UKSH Universitatsklinikum Schleswig-Holstein) has been supporting the development of medicine in Ukraine for several years and strengthening of partnerships with many Ukrainian clinics.
The staff of Communal non-profit establishment «Cherkasy Regional Oncology Dispensary of Cherkasy Regional Council» expresses its sincere gratitude to professor Dr. Jens Scholz, Dr. Hryhoriy Lapshyn and all the doctors of the clinic for the help to our institution and wishes success in their further work!
We have received anesthetic breathing apparatus Dräger Atlan A350 as a gift. It is a modern equipment with a wide range of functions that helps to make the anesthesia process safer for patients and clinical staff. This is the most modern equipment in the arsenal of our operating unit. The working station can be adjusted to specific needs, because we perform a wide range of surgical operations for cancer patients, and we are one of the institutions in Ukraine, where kidney transplant operations are performed. In addition, the station is adapted to inhalation narcosis drugs registered in Ukraine, with which we used to work. This equipment can also be used for both adults and children.
The new equipment expands the opportunities for providing qualitative care to our patients.
Thank you for your support and help!