Операційний блок

Операційний блок це свята святих  кожного хірургічного  стаціонару.

Адже саме на його рубежах відбувається основна, хай і невидима для  пацієнта, битва за його життя і здоров’я.
Основним завданням операційного блоку є забезпечення  проведення планових і ургентних операцій, виконання яких вимагає умов великих операційних залів, максимальне зведення до мінімуму ризику оперативного втручання і післяопераційних ускладнень.

Забезпечує безвідмовну роботу операційного відділення  кваліфікована команда молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер. Активна  наставницька робота являється запорукою плідної  співпраці. Молоді спеціалісти набувають теоретичні знання та практичні навички в роботі з сучасними методиками оперативних втручань, сучасною ультразвуковою, зварювальною, освітлювальною, ендоскопічною технікою.Сестри медичні операційні з досвідом роботи (з вищою категорією – 3 особи, з другою – 3 особи) навчають та підтримують молодих спеціалістів .

 

В операційному відділенні  виконуються   багатопрофільні операції з діагностичною, радикальною чи паліативною метою, пацієнтам з різними  локалізаціями пухлинних процесів, окрем оперативних втручань нейрохірургічних та на кістках, складні реконструктивні та пластичні оперативні втручання. Нерідко, для виконання оперативного втручання залучаються мультидисциплінарні хірургічні бригади.
У 2009-2010  роках  проведений капітальний ремонт із реконструкцією операційних залів за дотримання всіх вимог санітарно-протиепідемічного режиму.  Створені умови для роботи  операційних  бригад   в автономному режимі.

В операційному блоці проходять клінічні випробування і впроваджуються в практику нові технології. Завдяки цьому значно розширилися можливості не тільки традиційної, але й ендоскопічної хірургії. Лапароскопічним доступом виконують операції будь-якого ступеня складності, включаючи оперативні втручання на органах  черевної порожнини ,  заочеревного простору, порожнині матки, трансуретральні резекції,   та інші, що виконувались  раніше традиційним доступом. Для забезпечення виконання цього виду втручань  в 2016 році відкрита окрема операційна зала. Відділення забезпечене лапароскопічним  інструментарієм та стійкою виробництва  «KARL STORZ».
Не менш важлива роль і інших технологій в оптимізації та підвищення ефективності хірургічного втручання. Так, в останнє десятиліття впроваджені і широко використовуються одноразове хірургічне білизна вітчизняного та імпортного виробництва; сучасні ареактивні синтетичні шовні матеріали (вікрил, вікрил +, монокрил, ГДС, пролен, етілон, та ін); нове покоління дезінфікуючих та антисептичних засобів, високоактивних проти інфекцій бактеріальної, вірусної етіології; синтетичні матеріали (суржицел та ін); нові енергії (  ультразвукове, радиохирургическая, зварювальна техніка, та ін)  Оперблок  забезпечений  сучасною світловою технікою, операційними столами з електрокеруванням. Планується придбання з метою проведення за показаннями  інтраопераційної  ультразвукової  діагностики, що дозволяє уточнити локалізацію і характер патологічного процесу органів черевної порожнини та  малої миски  у складних, атипових випадках і значному спайковому процесі.

Щорічно  проводяться клінічні випробування різних апаратів, інструментів, шовного, перев’язувального матеріалу, полімерів, антисептиків та ін. (вітчизняного та імпортного виробництва).

Операційне відділення має статус: « Чиста лікарня безпечна для пацієнта».