Онкохірургічне відділення №3


Онкохірургічне відділення №3 було створено на базі відділень торакоабдомінальної хірургії та м’яких тканин та відділення голови-шиї  на 50 ліжок в 2012 році.


https://gematolog.ck.ua/wp-content/uploads/2015/11/doc2.png

Завідувач відділенням

Трофімов Олександр Іванович


Основними напрямками діяльності  онкохірургічного відділення №3 є надання хірургічної допомоги пацієнтам із злоякісними та доброякісними новоутвореннями:

 • Грудної порожнини та межистіння;
 • Черевної порожни та заочеревного простору;
 • Грудної залози та щитовидної залози;
 • М’яких тканин та шкіри.
 • Голови та шиї.

Виконуються такі  основні хірургічні втручання:

 • резекція верхньої та нижньої щелепи з пластикою;
 • ларингектомія,фарингектомія;
 • тиреоїдектомія, паратиреоїдектомія;
 • пульмонектомія, лобектомія, видалення пухлин межистіння;
 • субтотальна резекція грудного відділу стравоходу;
 • гастректомія, резекція(проксимальна та дистальна) шлуна;
 • панкреатодуоденальна резекція, дистальна резекція підшлункової залози;
 • резекція печінки;
 • резекція тонкого та товстого кишківника (в т.ч. лапароскопічна);
 • видалення заочеревних пухлин;
 • видалення пухлин шкіри з пластикою дефекту;

У відділенні проводяться реконструктивно-відновні оперативні втручання при злоякісних новоутвореннях голови та шиї з використанням реґіонарних та вільних клаптів. Застосування реконструктивних методик у цієї складної категорії хворих дозволяє відновити функції мовлення, дихання, ковтання, жування, забезпечити хороший косметичний результат операцій та високу якість життя пацієнтів. Для пластичного заміщення післяопераційних дефектів застосовуються наступні   клапті:


— шкірно-фасціальний надключичної артерії;
— шкірно-м’язовий або м’язовий великого грудного м’яза;
— шкірно-м’язовий кивального м’яза;
— шкірно-м’язовий підшкірного м’яза шиї;
— шкірно-фасціальний або шкірно-м’язовий субментальний;
— слизово-окісний палатинальний;
— жирового тіла щоки;
— повеневої скроневої фасції;

— шкірно-фасціальний скронево-тімяний;
— шкірно-фасціальний дельтопекторальний ;
— шкірно-жировий носо-губний;
— передній та задній клапті скальпу;
— шийно-лицевий;
— шкірно-фасціальний променевий передпліччя;
— шкірно-фасціально-кістковий малогомілковий;
— вісцеральні (шлунково-сальниковий, товстокишковий).


Одним із найважливіших підходів в лікуванні хворих є збереження високої якості життя пацієнтів.