Обласний центр онкогінекології та мініінвазивної хірургії


Завідувач центром

Коляда Євген Володимирович

 У зв’язку з широким впровадженням в КЗ “ЧООД” ЧОР сучасних ендоскопічних методів малоінвазивної хірургії (гістероскопічних та лапароскопічих втручань в онкогінекології) для прискорення терміну дообстеження та направлення пацієнток на лікування, мінімізації об’єму хірургічної травми та зменшення періоду перебування на стаціонарному ліжку і реабілітації, згідно наказу №509 від 20.12.2017 р. “Про реорганізацію онкогінекологічного центру” з 01.03.2018р. створено ”Обласний центр онкогінекології та мініінвазивної хірургії”. За останні 5 років  щорічно кількість ендоскопічних гінекологічних втручань зростає на 10-15%, що дає можливість раннього проведення комбінованого та комплексного лікування онкогінекологічним хворим.


Ендоскопічні операції, які виконуються в нашому центрі, перелік показань та протипоказань до проведення гістероскопічних і лапароскопічних хірургічних втручань.

1. Гістероскопічні методи.

Об’єми: діагностична гістероскопія, розтин злук, видалення внутрішньоматкових перегородок, поліпектомія, гістерорезекція та абляція ендометрію, консервативна субмукозна міомектомія (0-ІІ типів), видалення ВМС, що вросли.

Показання до проведення гістероскопії:

 • усі різновиди проблем репродукції у жінок (діагностична гістероскопія, розтин злук в області трубних маткових кутів),
 • патологічні трансформації маткового М-ехо,
 • кровотечі в менопаузі,
 • контактні кровотечі,
 • гіперплазія ендометрія,
 • поліпи ендометрія,
 • міома матки (субмукозна та інтрамуральна локалізація),
 • рак ендометрія (високодиференційовані початкові форми у жінок репродуктивного віку, які мають бажання зберегти репродуктивну функцію, чи при протипоказах до проведення радикального хірургічного втручання).

Показання до гістерорезектоскопії ендометрія:

 • рецидивуючий поліпоз ендометрія,
 • субмукозна міома,
 • рецидивуюча гіперплазія ендометрія,
 • атипова гіперплазія ендометрія,
 • початковий рак ендометрія (карцинома in situ, рак ендометрія ІА стадії) при неефективності або наявності протипоказань до гормонотерапії та лапаторотомії у хворих з важкою супутньою соматичною патологією, а також — при бажанні жінки проведення органозберігаючого хірургічного лікування (в т.ч. для скорочення терміну непрацездатності та зниження інвалідізації).

Протипокази до гістерорезектоскопії ендометрія:

 • зацікавленість пацієнтки в збереженні репродуктивної функції, оскільки тотальна резектоскопія ендометрія у жінок репродуктивного віку корелює з високим ризиком безпліддя та невиношування вагітності,
 • інвазивний рак ендометрія (G2-3) не підлягає ендоскопічному гістероскопічному лікуванню в об’ємі гістерорезекції, так як потребіє хірургічного лікування в об’ємі простої або розширеної пангістеректомії,
 • захворювання матки (міоми розмірами більше 12 тижнів вагітності, аденоміоз ІІІ ступеня) та її додатків, які підлягають радикальному оперативному втручанню,
 • загострення хронічних запальних процесів, септичні стани та важкі гематологічні тромбоцитопенічні захворювання (без попередньої корекції).

2. Лапароскопічні методи.

Об’єми: лапароскопія діагностична, лапароскопічне стадіювання при розповсюдженому злоякісному процесі органів жіночої репродуктивної системи, лапароскопічна транспозиція яєчників за зону опромінення, лапароскопічні втручання на додатках – тубектомії, кістектомії, аднексектомії, сальпінголізіс (розтин злук, поновлення прохідності маткових труб і підтвердженням під час проведення хромосальпінгографї), лапароскопічна консервативна міомектомія (субсерозні та інтрамуральні фіброматозні вузли), лапароскопічна пангістеректомія, лапароскопічна лімфаденектомія тазова чи парааортальна, лапароскопічна оментектомія та/або резекція в/сальника, лапароскопічне видалення метастазів м. тазу та черевної порожнини, лапароскопічний забір тканини пухлини яєчника для створення аутовакцини чи для кріозбереженння для програм ЕКЗ, лапароскопічний забір тканини пухлин при рецидивному раку ендометрія та яєчників для визначення індивідуальної чутливості до хіміопрепаратів.

Показання до проведення лапароскопії  в онкогінекології:

 • при розсіченні та коагуляції злук в малому тазі, сальпінголізісі,
 • при резекції яєчників на фоні ендометріоїдного ураження чи кістектомії при ендометріоїдних, муцинозних, дермоїдних та серозних кістах яєчників з подальшою інтраопераційною експрес-діагностикою,
 • при консервативній міомектомії субсерозних фіброматозних вузлів до 15,0 см в діаметрі,
 • при двобічній аднексекомії у хворих на рак молочної залози (ER- позитивний),
 • необхідність біопсії для верифікації, уточнення наявності метастатичного ураження печінки, рестадіювання та уточнення поширеності злоякісного процесу при канцероматозі очеревини малого тазу та черевної порожнини, параметральних новоутвореннях,
 • лапароскопічна пангістереткомія при раку тіла матки ІА-В стадії високодиференційовані пухлини та при 0-1А2 стадіях раку шийки матки та/або цервікального каналу,
 • при бажанні жінки зберегти репродуктивну функцію у хворих на рак щийки матки ІА2-ІВ1 стадій при відсутності клінічних ознак безпліддя в анамнезі, пухлини до 2,0 см в діаметрі, гістологічно пухлина плоскоклітинного раку, при довжині шийки 2,0см та більше – можливе проведення вагінальної трахелектомії з лапароскопічно-асистованою тазовою та парааортальною лімфаденектомією,
 • вагінальна гістеректомія при раку ендометрія І-ІІ стадіїй з лапароскопічною асистенцією чи тазовою та парааортальною лімфаденектомією,
 • при забору пухлинної тканини при раку яєчників для створення аутовакцини та оцінки чутливості пухлини до хіміопрепаратів,
 • лапароскопічна репозиція яєчників у жінок репродуктивного віку поза зони опромінення при раку шийки матки перед курсами сполучено-променевої терапії для профілактики променевої кастрації,
 • при заборі тканини яєчників для кріозбереження у пацієнток онкологічного профілю перед проведенням комбінованого та комплексного лікування з метою подальшого використання в програмах ЕКЗ,
 • для встановлення утримуючих ендопротезів при різних ступенях пролапсу органів малого тазу у жінок.

Відносні протипоказання до проведення планової лапароскопії:

 • легенево-серцева патологія в стадії декомпенсації,
 • гострі інфекційні захворювання, в т.ч. грип, ангіна,
 • септичні стани,
 • важкий гепатит та цукровий діабет в стадіях декомпенсації,
 • геморагічний діатез, важкі гематологічні тромбоцитопенічні захворювання (без попередньої корекції),
 • кила діафрагмальна, пупочна, вентральна післяопераційна,
 • фіксована ретрофлексія,
 • поширений злуковий процес після попередніх хірургічних втручань в прямокишково-матковому просторі,
 • пухлинні новоутворення, що виповнюють малий таз,
 • солідний характер пухлини яєчника, багатокамерні кісти яєчників чи папілярні розростання по капсулі при УЗ-дослідженні навіть при наявності нормальних показників онкомаркерів СА-125 та НЕ-4,
 • при виявленні під час оперативного лапароскопічного втручання кіст яєчників, підозрілих на малігнізацію, необхідно обов’язкове дотримання наступних вимог – видалення пухлини додатків у спеціальному контейнері через троакар – заборона на використання марцелятора, не вскриваючи у черевній порожнині макропрепарат, проведення інтраопераційного хірургічного стадіювання, проведення цитологічного дослідження змивів перитонеальної рідини, мазків з поверхні очеревини, при необхідності – біопсія ділянок очеревини, проведення резекції другого, навіть візуально неураженого яєчника, субтотальна резекція великого сальника, при неможливості виконання хоча б однієї з цих умов необхідне завершення лапароскопічної операції та перехід на лапаротомію і продовження хірургічного втручання у вищезгаданому об’ємі,
 • тазова дистопія нирки,
 • попередні хірургічні втручання в заочеревному просторі,
 • попередні курси променевої терапії органів малого тазу.