Обласний центр дитячої онкології та гематологіїhttps://gematolog.ck.ua/wp-content/uploads/2017/01/Gluhareva-Oksana-Volodimirivna.jpg

Завідувач центром

Глухарева Оксана Володимирівна


Обласний центр дитячої онкології та гематології  

КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» ЧОР

Обласне  дитяче онко-гематологічне  відділення  було   відкрите  в  Черкасах  в травні 1993 року у зв’язку із збільшенням кількості дітей із захворюваннями крові та  онкозахворюваннями  після  аварії  на  Чорнобильській АЕС. З квітня  2002  року  дитяче  онкологічне відділення працює на базі   КЗ “Черкаський  обласний   онкологічний   диспансер” Черкасьої обласної ради (КЗ “ЧООД” ЧОР) і виконує функції  обласного  Центру  дитячої  онкології  та  гематології (ОЦДОГ).

ОЦДОГ розташований на ІІ поверсі 3-х поверхового корпусу облонкодиспансеру. Відділення  розраховане  на  30  ліжок (15  ліжок гематологічного, 10  ліжок  онкологічного  профілю та ще 5 ліжок стаціонару функціонують як ліжка денного перебування). Палатний фонд складається з палат на  4-5 хворих (площею 20-21 м²) та 4 боксів  інтенсивної  терапії  (для сумісного перебування  1 маленького пацієнта та дорослого-доглядаючого ), де  проводиться  високодозова  агресивна хіміотерапія.

У відділенні створені умови  для  довготривалого перебування  онкохворих  дітей, при потребі — з батьками.  Так, у складі Центру є кухня та столова. Батьки поряд з дітьми віком до 6 років забезпечуються  за рахунок бюджету закладу окремим ліжко-містом в тій же палаті, де знаходиться хвора дитина,  та харчуванням. Обладнано  ігрову  кімнату та дитячий  майданчик у дворі онкодиспансеру. Щодобово працює педагог-психолог, якій допомагає дітям адаптуватись до важкого довготривалого  лікування. З 2016 року облаштовано навчальну кімнату та налагоджено безперервне навчання  дітей-школярів, які отримують тривале стаціонарне лікування. Триває облаштування спортивної зали для  пацієнтів Центру.

Щорічно в ОЦДОГ обстежуються 600-650 дітей з підозрою на пухлинні захворювання та захворювання крові. Оперативне лікування проводиться в хірургічному відділенні Черкаської обласної дитячої лікарні або дитячому відділенні Національного інститута раку (м.Київ). Поліхіміотерапія проводиться відповідно до локальних протоколів, що відповідають клінічним протоколам, затвердженим наказом МОЗ України, та стандартів лікування, затверджених МОЗ України, які фактично дублюють лікувальні протоколи, що прийняті в країнах ЄС. У Центрі застосовуються сучасні технології діагностики та лікування дітей з онкохворобами та захворюваннями крові, проводяться всі види терапії злоякісних пухлин та захворювань крові  — використовується пролонгована інфузійна терапію (за допомогою дозаторів-інфузоматів) з   цілодобовим моніторингом стану дитин та необхідною невідкладною допомогою. Медичний персонал має достатню кваліфікацію для проведення сучасної протокольної терапії за Європейськими стандартами.

Працівники Центру неодноразово відвідували провідні онкологічні клініки СНД, Німеччини, що дало можливість наблизити діагностику та лікування злоякісних пухлин до європейських стандартів. Співпраця онко-гематологічного відділення в складі кооперативної групи «Дитячі гострі лейкемії та лімфоми України», яка розпочалася в 1995 році, сприяла уніфікації сучасної протокольної терапії згідно з програмами Німецької кооперативної групи BFM (Berlin, Freiburg, Munster ), адаптованих для умов України. У 84 дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, проведено протокольну терапію згідно з програмою ГЛЛ-ГДЛУ-1993; 1995. З листопада 2002 року Черкаський Центр дитячої онкології та гематології увійшов до кооперативної інтернаціональної студії ALLIC — BFM-2002 з лікування гострих лейкемій у дітей та діти, хворі на гемобластози, отримували терапію за протоколом ALLIC BFM-2002. Щороку у відділенні впроваджуються нові методи терапії за сучасними європейськими та світовими протоколами. Такий підхід дає можливість вилікувати до 60 — 75% хворих.

 

Госпіталізації хворих в обласний Центр дитячої онкології та гематології.

Госпіталізація до Центру здійснюється після обовязкового амбулаторного консультативного огляду дитячого онкогематолога КЗ «ЧООД» ЧОР.

Консультативний амбулаторний прийом дитячого онкогематолога проводиться щоденно лікарями ОЦДОГ  з 9.00 до 12.00 на території Центру.

Консультативний прийом обласного дитячого онкогематолога — щочетверга з 12.00 до 14.00 на території Центру.

Телефон ОЦДОГ ( 0472) 54-40-30

Для того, щоб отримати результативну  консультацію, при собі необхідно мати направлення до спеціаліста від лікаря за місцем проживання з результатами мінімального обстеження:

 • загальний аналіз крові з формулою (не більше як 3-денної давності);
 • при підозрі на пухлину черевної порожнини бажано попередньо провести рентгенографію органів грудної клітки, УЗД органів черевної порожнини;
 • довідку про епідеміологічне оточення.

Загальні  покази для госпіталізації до ОЦДОГ.

 1. Госпіталізація дітей для проведення радикального та  паліативного курсів поліхіміотерапії при  гемобластозах, лімфопроліферативних  захворюваннях  та солідних пухлинах.
 2. Госпіталізація онкологічних та гематологічних   хворих для проведення як радикального, так і   паліативного  курсів  променевої  терапії.
 3. Проведення симптоматичної терапії у хворих з  доброякісними пухлинами та доброякісною  гематологічною  патологією.
 4. Дообстеження хворих при підозрі на  онкогематологічні  захворювання.

Перелік захворювань дітей,  хворі на які підлягають госпіталізації  в ОЦ ДОГ.

 1. Гострі  та  хронічні  лейкози.
 2. Злоякісні  неходжкінські  лімфоми.
 3. Лімфогранулематоз.
 4. Злоякісний  гістіоцитоз.
 5. Анемії  спадкові  і  набуті  (при  рівні  гемоглобіну  нижче  90 г/л ).
 6. Депресії  гемопоезу  (гіпопластичні  анемії, еритробластофтиз, агранулоцитоз, мієлодиспластичний  синдром  та ін).
 7. Геморагічні  діатези,  спадкові і набуту, в тому числі гемофілія.
 8. Ідіопатична  тромбоцитопенічна  пурпура.
 9. Хвороби  накопичення  (Гошн, Німана-Піка, Люмдінга).
 10. Спадкові  нейтропенії,  цитопенії  неясного  генезу.
 11. Спленомегалія  невідомого  генезу.
 12. Онкологічні  хворі  на  етапі  встановлення  діагнозу.
 13. Онкологічні  хворі, які  потребують  хіміотерапії  (за  виключенням раннього  післяопераційного  періоду).
 14. Онкологічні хворі, які потребують симптоматичного лікування в умовах  спеціалізованого  відділення.

Перелік протипоказів для госпіталізації  в ОЦ ДОГ: 

 1.  Вік до 1 місяця.
 2. Інфекційні захворювання: гострі чи хронічні в активній фазі.
 3. Психічні захворювання (ендогенні депресії, шизофренія, олігофренія в ст. ідіотії).
 4. Вроджені вади розвитку (вади серця, аномалія сечовивідної системі, ін.) в стані декомпенсації.
 5. Паразитарні захворювання: педикульоз, короста, інші.

Показники  захворюваності на онкогематологічні хвороби у дітей  Черкаської  області  за 2016 рік (згідно даним Національного Канцер-реєстру)

За станом захворюваності дітей віком до 18 років на онкогематологічні хвороби Черкаська область протягом останніх 5 років займає 3-4 рейтингове місце по Україні (після  Хмельницької, Волинської областей та м.Києва). Захворюваність за підсумками 2015р. становить 21,0 /100 000 дитячого населення (по Україні- 14,8/100 000). Станом на 01.01.17р. в Черкаській області знаходиться на диспансерному обліку 274 дітей з онкогематологічними захворюваннями. Щорічно по Черкаській області вперше  реєструється   35-40  дітей, що захворіли на рак.

Показник   безподійної (без рецидиву чи продовження хвороби) виживаності  в обласному  Центрі  дитячої  онкології та гематології  за  останні  10 років у  дітей  з  лімфобластною  лейкемією  дорівнює  0,72, з  лімфомою  Годжкіна — 0,94, тобто на рівні країн ЄС, але дещо  нижчий  показник   виживаності  у  дітей  з солідними  пухлинами  і  в  залежності  від  типу  пухлини  сягає  0,32 -0,60.

Проблемою на сьогоднішній день в Черкаській області залишається пізня діагностика  онкозахворювань у дітей, в тому числі, і через низьку якість профоглядів в дитячих колективах та при  оформленні дитини  у дитячі  садочки. З метою постійного підвищення кваліфікації лікарів області , починаючи з 2006 р.  на базі ОЦДОГ проводяться курси стажування для педіатрів області з актуальних питань дитячої онкології та гематології та цикли з дитячої гематології для лікарів-інтернів.

В Черкаській області в даний час відсутній окремий спеціалізований заклад для високоспеціалізованої паліативної допомоги. Всі онкологічні та онкогематологічні хворі віком до 18 років, що мають хронічний больовий синдром та потребують постійного знеболення, можуть отримати таку допомогу лише  в Центрі дитячої онкології і гематології КЗ «ЧООД» ЧОР. На протязі року паліативну терапію в ОЦ ДОГ отримують 8-10 пацієнтів (більшість з них пожиттєво), через прогресування хвороби  з причини неможливості та/чи неефективності проведеня спеціального лікування, потребу в постійній адекватній знеболюючій терапії.

Лікування онкологічних захворювань високовартісне, потребує значних  матеріальних   витрат на якісну діагностику, лікування, реабілітацію та підтримуючу терапію. Фінансування з боку держави на придбання медичних препаратів та медичного обладнання для онкохворих дітей на сьогодні є недостатнім. Велику допомогу у проведенні  високовартісного протокольного лікування дітей  онкогематологічного  профілю,  оснащенні  матеріально-технічної  бази відділення надають спонсори та меценати. Незважаючи на недостатнє фінансування з боку держави, завдяки благодійникам, Центр має можливість використовувати сучасні протоколи лікування, і показники виживаності онкохворих дітей в Черкаській області наближаються до показників європейських держав.

В  планах на майбутнє колектив Центру вбачає:

 • розширення та підготовку кваліфікованого кадрового складу, з формуванням резерву, як стосовно лікарського, так і сестринського персоналу;
 • покращення матеріально-технічної бази відділення;
 • підвищення рівня якості лікування.

Колектив  обласного  Центру  дитячої  онкології  та  гематології — це  колектив  однодумців, які всі свої сили та вільний час, не зважаючи на недостатнє матеріальне забезпечення, витрачають на подальше  удосконалення  методик лікування онкогематологічних  захворювань у дітей, щодня продовжується постійна робота по підвищенню  особистої  кваліфікацієї з єдиною метою: надати дітям, приреченим  на  смерть, можливість отримати шанс на продовження життя.