Обласний профілактично-лікувальний, консультативний скринінговий центр “Здоров’я жінки”

Завідувач центром

Палійчук Ольга Володимирівна

Обласний профілактично-лікувальний консультативний скринінговий центр “Здоров’я жінки” – це підрозділ медичного закладу, який об’єднує знання класичної медицини, сучасні наукові розробки та забезпечує їх впровадження в медичну практику, що дозволяє вчасно та на ранніх етапах пухлинного процесу діагностувати доброякісну патологію та злоякісні пухлини органів жіночої репродуктивної системи: молочної залози, шийки матки, тіла матки, яєчників та інших органів жіночої статевої сфери.

Основними завданнями роботи центру є:

— швидке і точне виявлення злоякісних пухлин ОЖРС, в першу чергу – раку молочної залози, раку шийки матки, раку ендометрію та яєчників,

— вчасна діагностика та планування адекватного сучасного лікування доброякісних та злоякісних пухлин ОЖРС у максимально стислі терміни та з використанням сучасних лікувальних підходів,

— динамічне спостереження після закінченого проведеного лікування різних видів патології ОЖРС.

Основними напрямками роботи центру є:

 1. Підвищити рівень доступності, довіри та якості надання медичних профілактичних послуг населенню, в першу чергу сільського.
 2. Економити втрати за рахунок своєчасного початку лікування онкологічних захворювань репродуктивної системи жінок, зменшення рівнів первинної інвалідності та смертності жіночого населення області.
 3. Забезпечити популяризацію профілактичного напрямку в збереженні репродуктивного здоров’я та здорового способу життя серед жіночого населення області, підвищивши доступність та ефективність надання спеціалізованої профілактичної допомоги, у першу чергу онкологічного напрямку.
 4. Здійснювати організаційно-методичне керівництво регіональними профілак-тичними скринінговими центрами «Здоров’я жінки» шляхом постійного зв’язку за рахунок комп’ютерного програмного забезпечення та наданням необхідної консультативної допомоги.
 5. Проводити профілактичні огляди жінок (за їх інформованою добровільною згодою), які вперше протягом року звернулися до закладу та скеровані із регіональних профілактичних скринінгових центрів «Здоров’я жінки» з оформленням електронної карти пацієнта за багатоступеневим алгоритмом:
 • опитування пацієнтів, які звернулись за допомогою, про наявність порушення функцій сечовивідних шляхів та жіночої статевої системи;
 • огляд шкіри, ротової порожнини та видимих слизових оболонок, огляд і пальпація молочних залоз, щитоподібної залози, периферичних лімфатичних вузлів, огляд зовнішніх статевих органів, огляд у дзеркалах піхви і шийки матки, бімануальне обстеження внутрішніх статевих органів, пальцеве обстеження прямої кишки жінкам віком від 30 років, а за наявності скарг – незалежно від віку;
 • взяття цитологічних мазків із зони перехідного епітелію цервікального каналу та піхвової частини шийки матки у всіх жінок з дотриманням методики взяття мазків, фіксації їх і направлення матеріалу до цитологічної лабораторії та забезпечення зворотнього зв’язку з лабораторією, а також проведення кольпоскопічного дослідження (прямої та розширеної кольпоскопії, в разі необхідності – біопсії патологічних ділянок для уточнення клінічного діагнозу);
 • проведення комплексного огляду лікаря-хірурга-онколога з рентгенологічним (мамографія за віковими показами), та ультразвуковим обстеженням органів репродуктивної системи жінки з навчанням методиці самообстеження молочних залоз;
 • контроль та аналіз результатів проведених обстежень, цитологічних досліджень, занесених в електронну карту пацієнта з формуванням загального сумісного заключення про стан здоровя репродуктивної системи жінки та надання відповідних рекомендацій стосовно подальшого спостереження або лікування;
 • надання екстрених (не пізніше 10-денного терміну з моменту виявлення патології) повідомлень до міських або районних кабінетів патології шийки матки жіночих консультацій, районних онкологів та акушерів-гінекологів закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць про жінок, у яких виявлено передпухлинну та онкологічну патологію жіночих статевих органів за даними огляду, кольпоскопічного обстеження або результатами цитологічного дослідження  та при виявленні за даними огляду або ж мамографічного або УЗ-дослідження доброякісної пухлинної патології або ж підозри на злоякісну патологію молочних залоз;
 • облік вперше виявлених хворих з передонкопатологією, а також спостереження за жінками, що віднесені до груп ризику (тріада цукровий діабет+гіпертонічна хвороба+ожиріння, сімейний раковий синдром – при наявності в 2 та більше поколіннях 3 і більше родичів І-ІІ ступеня спорідненості, що хворіли на рак органів жіночої статевої системи;
 • своєчасне направлення повідомлень про кожний випадок злоякісного новоутворення до районного онколога в територіальний заклад охорони здоров’я та до канцер-реєстру обласного онкологічного диспансеру;
 • контроль за своєчасністю проведення цитологічного скринінгу та достовірністю охоплення цитологічним скринінгом жіночого населення області;
 • аналіз та рекомендації стосовно методів дообстеження та лікування виявленої патології ОЖРС, а саме: епітелію шийки матки та цервікального каналу, зовнішніх статевих органів, додатків, тіла матки, молочних залоз – передача інформаційних даних регіональним профілактичним  скринінговим центрам «Здоров’я жінки».
 1. Проведення санітарно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед жінок з питань профілактики, в т.ч. первинної під час вакцинації від високоонкогенних типів вірусу папіломи людини (ВПЛ), ранньої діагностики та вчасного лікування передпухлинної патології та злоякісних новоутворень ОЖРС.
 2. Своєчасне направлення до обласного центру онкогінекології та мініінвазивної хірургії або ж відділення онкохірургії №1 (відділення спеціалізується на лікуванні пухлин молочної залози та м’яких тканин) хворих з підозрою чи наявністю злоякісного новоутворення для дообстеження і подальшого спеціального лікування.
 3. Визначення рівня ризику розвитку раку молочної залози, яєчників, тіла матки з огляду на сімейну історію раку у родичів пробанда (жінки, якій проводиться медико-генетичне консультування), інформування пацієнтки про можливі шляхи профілактики виникнення хвороби та методи вчасної діагностики та лікування.
 4. Консультування мамографічних знімків та фотографій відеокольпоскопій в разі необхідності лікарями центру за допомогою телемедицини та відпрацювання сумісно з лікарями регіональних скринінгових центрів тактики подальшого ведення, спостереження та лікування пацієнтки, спостереження після проведеного лікування, оцінки динаміки згідно з європейськими та вітчизняними медичними протоколами та національними консенсусами, проведення консультації в динаміці після закінчення лікування.