медсестринство закладу


Рада медичних сестер комунального закладу «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради

Враховуючи важливу роль молодших спеціалістів з медичною освітою у справі покращення якості надання сестринського (медичного) догляду пацієнтам, а також з метою удосконалення професійних навичок у закладі створено Раду медичних сестер. Рада сестер здійснює організаційну, контролюючу, навчальну та інформаційну функції. Рада організована з метою удосконалення організації праці, професійних навичок молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер.

Головою Ради медичних сестер закладу є заступник головного лікаря з медсестринства та санітарно-протиепідемічної роботи, що має базову вищу освіту за напрямом підготовки «Сестринська справа», кваліфікацію бакалавра — медична сестра та вищу кваліфікаційну категорію Іщенко Олена Миколаївна. У складі Ради 17 старших сестер медичних (в тому числі старший рентген — лаборант, 2 старших фельдшери — лаборанти) та 34 резерви на посаду сестер медичних старших відділень, центрів. З числа сестер медичних старших, які входять в даний склад, кваліфікацію бакалавра медицини мають 12 осіб. Рада медичних сестер працює згідно Положення, за річним планом затвердженим головним лікарем. Щомісяця проводяться засідання, які оформляються протоколом.

У складі Ради медичних сестер працює 7 секторів (сформовані робочі групи):

Сектор № 1 — організації праці та комплексної роботи з персоналом;

Сектор № 2 — інфекційного контролю та санітарної гігієни;

Сектор № 3 — навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації;

Сектор № 4 — лікувального харчування;

Сектор № 5 — культури лікарняного побуту та санітарної освіти;

Сектор № 6 — з контролю та оцінки якості роботи молодших медичних спеціалістів;

Сектор № 7 — організації впровадження нововведень, збору та розповсюдження інформації про новітні досягнення та передовий досвід в роботі медсестринської діяльності. Кожен сектор має свій план роботи, програму, зміст роботи, Положення про роботу сектору згідно якого працює на протязі року. Сектором навчально — виховної роботи та безперервного удосконалення професійних навичок в 2016 році було організовано і проведено заняття по діючим професійним секціям:

  1. старших медичних сестер і резерву;
  2. палатних медичних сестер;
  3. процедурних медичних сестер;
  4. операційних і перев’язувальних медичних сестер;
  5. технічних службовців (сестер – господинь) і резерву;
  6. молодших медичних сестер;
  7. молодших медичних сестер (санітарок — буфетниць). Відповідальними за роботу секцій призначені члени Ради медичних сестер, заняття проводяться щомісячно, вивчаються специфічні питання для тієї чи іншої професії (за посадою), доповідають медичні сестри з вищою категорією, сестри медичні старші.

Щомісяця (згідно плану на рік) за рахунок підготовки членами Ради медичних сестер, проводяться загально — лікарняні медсестринські конференції, як для молодших спеціалістів з медичною освітою так і для молодших медичних сестер по догляду за пацієнтами, технічних службовців (сестер — господинь). На протязі 2016 року розглядались питання етики та медичної деонтології, дотримання конфіденційності інформації про пацієнта, виконання вимог по дотриманню санітарно — епідемічного благополуччя, накази по екобезпеці, вивчалися питання надання долікарської медичної допомоги при невідкладних станах, клінічні прояви та профілактика особливо — небезпечних інфекційних хвороб, розглядалися питання сестринського процесу, сестринського (медичного) догляду за пацієнтами, виконання вимог локальних протоколів медичної сестри з догляду за пацієнтом,  алгоритмів, правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур, менеджменту в медсестринстві.

Післядипломна освіта

Кваліфікаційні категорії:

— вищу — 118 молодших спеціаліста з медичною освітою;

— першу — 28 молодших спеціаліста з медичною освітою;

— другу — 26 молодших спеціаліста з медичною освітою;

— без категорії – 104;

всього кваліфікаційних категорій: 172, що складає 81% від загальної кількості працюючих молодших спеціалістів. З працюючих молодших спеціалістів з медичною освітою 48 — це молоді спеціалісти, стаж роботи яких до трьох років. Кваліфікацію бакалавра медицини: медична сестра (базова вища освіта за напрямком підготовки «Сестринська справа») мають 51 молодший спеціаліст з медичною освітою. З 17 старших сестер медичних відділень, центрів закладу дану ступінь мають 9 осіб, з числа керівників сестринською службою — 2 особи.

Черкаський обласний онкологічний диспансер являється базою для проходження виробничої та переддипломної практики студентами Черкаського медичного коледжу. Безпосереднє керівництво практикою, згідно програми Черкаського медичного коледжу, покладено на заступника головного лікаря з медсестринства. У навчанні студентів велика увага приділяється майбутнім спеціалістам у застосуванні медсестринського процесу шляхом оцінювання стану пацієнта, діагностування його проблем і встановлення медсестринського діагнозу, планування та виконання медсестринських втручань та вивчення стандартів та алгоритмів сестринського (медичного) догляду за пацієнтами безпосередньо на робочих місцях, основним етапам сестринського процесу, дотриманню сестринської етики та деонтології, знання особливостей паліативної допомоги.