КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

https://gematolog.ck.ua/wp-content/uploads/2017/01/Rudakova-Larisa-Ivanivna.jpg
Завідувач клініко-діагностичною лабораторією

Рудакова Лариса Іванівна

Клініко-діагностична лабораторія   (КДЛ ) створена на базі Черкаського обласного онкологічного диспансеру в 1954 році

Лабораторія входить до складу центру лабораторних досліджень диспансеру

Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням та реактивами  кращих світових виробників:  Sysmex ( Японія) , Roche-Diagnostics (Швейцарія),  DiaSys (Німеччина) , BioSystems (Іспанія), оснащена комп’ютерною технікою,  має нормативну і методичну документацію  та доступ  до інтернету . 

Клініко-діагностична лабораторія  КЗ «ЧООД» систематично проводить внутришньо-лабораторий та зовнішньолабораторний контроль якості, приймає участь у всеукраїнських раундах контролю якості в т.ч. в програмах:

 • «Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці»,
 • «Гемостаз»,
 •  «Гематологія»,
 • «Онкомаркери»,
 •  «Сеча, загальний аналіз».

Клініко-діагностична лабораторія  КЗ «ЧООД» ЧОР  має  штати, які складаються з лікарів-лаборантів (3), біологів (4), біохіміків(2) та  22  фельдшерів-лаборантів, які виконують  понад  692900  досліджень різних видів біологічного матеріалу в рік.

Клініко-діагностична  лабораторія  КЗ «ЧООД» ЧОР  проводить планові та невідкладні:

 1. гематологічні дослідження,
 2. дослідження кісткового мозку,
 3. загально-клінічні дослідження,
 4. біохімічні дослідження,
 5. дослідження онкомаркерів,
 6. дослідження гемостазу,
 7. експрес-діагностику трансмісивних інфекцій (ВІЛ, тощо)

Гематологічні дослідження

В КДЛ виконується загальний аналіз крові  на гематологічних аналізаторах по 18 показникам, а також  ШОЕ, лейкоцитарна формула, мікроскопічні дослідження крові (морфологія еритроцитів, % ретикулоцитів), осмотична резистентність еритроцитів.

Дослідження кісткового мозку

Мієлограма, цітохімічні дослідження кісткового мозку.

Загально-клінічні дослідження

Спектр загально клінічних досліджень біологічного матеріалу ( сечі, калу, спинномозкової рідини та пунктатів серозних порожнин організму людини, харкотиння, мазків: урогенітальних, із слизових оболонок носа, носоглотки).
Визначення мікобактерій туберкульозу в біологічних матеріалах людини.

Біохімічні дослідження

Клініко-діагностична лабораторія КЗ «ЧООД» проводить біохімічні дослідження біологічного матеріалу в таких напрямках:
дослідження електролітного складу крові (калій, натрій, хлор, кальцій
загальний та іонізований, магній, фосфор);

 • дослідження кіслотно-лужного стану (Н+, рН, рСО2, рО2, сНСО3, сНСО3.
  st.ВВ, ВЕ , ВЕ act, BE ect, К, Na, Cl, Ca++, nCa++, AG, Osm, ct O2, SO2, P50, tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, MCHC, білірубін, Hct);
 • метаболізм заліза і діагностика анемій — залізо, ненасичена та загальна залізозв’язуюча здатність сироватки крові, трансферрин, насичення трансферину;
 • показники вуглеводного обміну – глюкоза, тест толерантності до глюкози, глікірований гемоглобін А1с;
 • показники ліпідного обміну – холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої і низької щільності, ліпаза;
 • печінкові проби – загальний білок,білкові фракції, альбумін, АлАТ, АсАТ,
  гама-ГГТ, ЛДГ, лужна фосфатаза.
 • дослідження для діагностики ниркової недостатності — сечовина, сечова кислота, креатинін, азот сечовини, кліренс ендогенного креатиніну

Дослідження онкомаркерів ( визначаються що п’ятниці)

 • простато-специфічний антиген загальний (ПСА) ,
 • простато-специфічний антиген вільний, (f-ПСА)
 • раково-ембріональний антиген (РЕА),
 • Са-125,
 • Бета-2 мікроглобулин,
 • Тестостерон

Дослідження гемостазу

Коагулологічні дослідження (АЧТЧ, протромбін за Квіком, міжнародне нормалізоване відношення (МНО), тромбіновій час, фібриноген за Клаусом , розчинні фібринмономірні комплекси (РФМК), Д-дімер, ХІІ-а залежний фібриноліз,плазміноген, АТ-ІІІ).

Експрес-діагностику трансмісивних інфекцій

Проводиться швидкими тестами методом «сухої хімії»


Невідкладні дослідження виконуються цілодобово.


Клініко-діагностична лабораторія КЗ «ЧООД» ЧОР

приймає біологічний матеріал на дослідження
з 8.00 до 10.00
Видача результатів проводиться
з 15,00 до 18.00 щодня
Вихідний день – субота, неділя.
Невідкладні дослідження проводяться цілодобово і
видаються у відділення
у визначенні нормативними документами терміни.
Контактний телефон — (0-472)37-92-78